Royal Hill Estate

Royal Hill Estate

Royal Hill d.o.o.

Rudina Balinac 23, 31205 Aljmaš

Bijele sorte

Chardonnay

Crvene sorte

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot crni

Turistička ponuda

-

Telefon

+385 (0) 91 603 0352

E-mail

info@royalhillestate.com

WWW

royalhillestate.com

INSTAGRAM

royalhillestate

FACEBOOK

royalhillestate

HR