Vina Jakob

Vina Jakob

Vina Jakob d.o.o.

Gramača 1C
10000 Zagreb

Bijele sorte

Crvene sorte

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah

Turistička ponuda

obilazak vinograda, obilazak vinarije, kušanje vina i hrane

Telefon

+385 (0)91 58 75 786

E-mail

info@vinajakob.hr

WWW

vinajakob.hr

INSTAGRAM

vinajakob9

FACEBOOK

VinaJakob

HR