Vina Siber

Vina Siber

OPG Siber

Zagrebačka 8, 31000 Osijek

Bijele sorte

Muškat žuti, Sauvignon bijeli

Crvene sorte

Cabernet sauvignon

Turistička ponuda

obilazak vinograda, obilazak vinarije, obilazak podruma, kušanje vina, kušanje domaćih proizvoda

Telefon

+385 (0)31 208 010/98 573 417

E-mail

mladen.siber@gmail.com

WWW

vinasiber.com

INSTAGRAM

vina_siber

FACEBOOK

sibervina

HR